Boardevaluaties en boardroomdynamiek & Board software | Virtual boardroom

De New York Stock Exchange eist dat een besturen van alle beursgenoteerde ondernemingen “minstens eenmaal per jaar beslist zelfevaluatie uitvoeren om vast te koppeltjes of het comités en haar commissies effectief functioneren. ” één Het doel van dit oefening zijn ervoor bij zorgen datgene besturen word bemand plus geleid bij gepaste wijze; dat bestuurders, individueel en collectief, effectief zijn boven het nakomen van hen verplichtingen; en dat daarginds betrouwbare processen zijn door aan het basisvereisten bij voldoen op gebieden zoals strategie, risicobeheer, financiële rapportage, prestatiemeting, compensatie en opvolgingsplanning. Onderzoeksgegevens suggereren dat, alhoewel veel directeuren tevreden is met een taak deze zij plus hun medebestuursleden vervullen, het boardevaluaties en de feest van een directiekamer langs Board Effect verschillende belangrijke dimensies erbij kort schieten. Volgens een onderzoek van The Miles Group en het Rock Centre for Corporate Governance aan een Stanford University, beoordelen bestuurders hun board een 4 op beslist schaal met 1 tot 5 boven termen betreffende effectiviteit (waarbij 5 “extreem effectief” ben en 1 “niet bij allemaal effectief “). De overgrote meerderheid (89%) gelooft dat hun board over de vaardigheden en ervaring beschikt dat nodig zijn om toezicht te houden op hun bedrijf.

boardroom

Helaas drukken respondenten tegelijkertijd significante negatieve gevoelens uit. Bestuursevaluaties lijken niet effectief op individueel niveau. Slechts de helft (55%) van de bureaus die bestuursevaluaties uitvoeren, beoordeelt individuele bestuurders en slechts een derde (36%) ben van mening dat hen bedrijf het prestaties met individuele bestuurders zeer goed karaf beoordelen. Langduriger aandacht voor individuele beoordeling is dezelfde noodzakelijke stap om het prestaties betreffende de groep geaggregeerd erbij waarborgen. Bestuurders hebben ook slechts dezelfde bescheiden tevredenheid over het dynamiek betreffende de directiekamer. Slechts tweederde (64%) betreffende de bestuurders is ervan overtuigd dat hun bestuur open positie voor nieuwe standpunten; toch de helft is ervan overtuigd datgene hun bord de vaardigheden van alle bestuursleden benut; en minder dan het helft (46% procent) is ervan overtuigd dat hun bord afwijkende meningen tolereert. Zesenveertig procent is met mening dat een deel van de bestuurders dezelfde te grote invloed bezit op beslissingen van het raad met bestuur (een dynamiek die “een bestuur binnen dezelfde raad” wordt genoemd). Een typische directeur is betreffende mening datgene ten minste één collegadirecteur uit hun bestuur dienen worden verwijderd omdat dit persoon niet effectief zijn. Dit is verontrustende statistieken die suggereren dat veel bedrijven geen raadsevaluaties benutten om het bijdrage van hun leden te optimaliseren. Bestuursevaluaties beginnen doorgaans aan een beoordeling van bestuursstructuren en -processen en worden vaak uitgevoerd door de general counsel of externe juridisch adviseur. Het bevat een checklist met items die openbare bedrijven moeten nakijken plus de bijbehorende standaarden. Het onderzoekt bijvoorbeeld of u bedrijf is comités bij de passende manier heeft gestructureerd; ofwel het bedrijf voldoet bij de governance-vereisten van Sarbanes Oxley, Dodd Frank en andere statelijke en regulerende statuten; plus of het bedrijf zich houdt aan een reeks processen dat in overeenstemming zijn met de kwasi beste praktijken die door bestuursorganen plus bepaalde groepen van aandeelhouders worden bepleit. Het moeilijkere maar tevens meer waardevormende deel betreffende het evaluatieproces van een raad zijn om het bijdrage met individuele bestuurders en het interpersoonlijke plus groepsdynamiek van bestuursleden te beoordelen. Zoals de bovenstaande gegevens toegeven, wordt die oefening regelmatig niet bij een rigoureuze manier uitgevoerd en boven veel diensten is dat helemaal weggelaten, zodat bestuurders kunnen doorgaan met een echte taak van ‘bestuurslid zijn’. Die houding zijn een vergissing. Hoewel het moeilijker en tijdrovender ben, biedt het beoordeling met individuele leden en interpersoonlijke dynamieken een grootste kans tot verbetering door de rollen, de bijdrage plus de effectiviteit van elk bestuurslid erbij onderzoeken.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *